Hồ sơ

mưa về phố vắng

  • Phone hidden
  • Email hidden
  • 0 Điểm
  • 15 Câu hỏi
  • 13 Câu trả lời

Eps là gì? Cách tính EPS ? Ý nghĩa của chỉ số EPS và tại sao EPS lại rất quan trọng đối với nhà đầu tư ? EPS trong chứng khoán có những loại nào ? Chỉ số EPS như thế nào là tốt? Mối quan hệ giữa chỉ số EPS và P/En và Hạn chế của EPS là gì ? …

Homie là gì? Homie trong tiếng Anh nghĩa là gì ? Homie trong tình yêu nghĩa là gì ? Homie trong rap nghĩa là gì ? Homie trong tình bạn bè nghĩa là gì ? Homie được sử dụng ở nghĩa nào nhiều nhất ? Bạn nào có thể giải thích rõ ràng với!…

Nghe nói trong quản trị doanh nghiệp, các doanh nghiệp Nhật áp dụng mô hình 5s rất thành công và cũng đã có nhiều doanh nghiệp Việt áp dụng mô hình này. Cho mình hỏi mô hình 5s là gì? Ý nghĩa và lợi ích của 5s? Các bước để thực hiện thành công 5s cho doanh nghiệp? …

  • 1
  • 2 (current)