Hồ sơ

trong my

  • Phone hidden
  • Email hidden
  • 0 Điểm
  • 1 Câu hỏi
  • 0 Câu trả lời

Tôi được biết nền kinh tế của Việt Nam đang phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn FDI. Vậy, nguồn vốn Fdi là gì? Đặc điểm của fdi? Hình thức của fdi? Fdi có khác với ODA không? Đánh giá ưu điểm và hạn chế của fdi tại Việt Nam? …