Khối lượng riêng và trọng lượng riêng của sắt, thép, nước, nhôm, đồng, vàng, không khí là bao nhiêu?

Em đang bước vào bộ môn kỹ sư xây dựng, đến phần sắt thép thì rất hay tính toán đến trọng lượng, khối lượng và em cần biết Bảng tra khối lượng riêng của thép tròn, thép hộp, thép hình. Vậy nhờ anh chị chuyên gia wiki xây dựng cho em lờ giải của việc quy định về trọng lượng riêng của thép là bao nhiêu? Khối lượng riêng của thép là bao nhiêu và cho em xin Bảng tra Khối lượng riêng của sắt, thép, nước, nhôm, đồng, vàng, không khí là bao nhiêu?. Một số câu hỏi của em liên quan là:
1. Trọng lượng riêng của thép hình là bao nhiêu?
2. Trọng lượng riêng của thép tấm
3. Trọng lượng riêng của thép v
4. Khối lượng riêng của đồng
5. Trọng lượng riêng của thép hộp
6. Trọng lượng riêng của thép hòa phát
7. Khối lượng riêng của nhôm
8. Trọng lượng riêng của thép ống
9. Khối lượng riêng của nước
10. Khối lượng riêng của không khí

Khối lượng riêng - trọng lượng riêng là gì

Xin phép được trả lời các câu hỏi của bạn về khối lượng riêng và trọng lượng riêng cụ thể bao gồm 10 mục. Nhưng trước hết cùng tìm hiểu thêm về một số thông tin cho nó đầy đủ và khoa học hơn nhé !

Khối lượng là gì?

Khối lượng là một tính chất vật lí của một khối vật chất và thước đo quán tính của vật đối với gia tốc khi bị một hợp lực tác dụng vào. Nó đồng cũng quyết định lực hút trọng lực của vật này lên vật khác. Đơn vị đo lường chuẩn SI của khối lượng là Kilôgam (kg).

Trong vật lí, khối lượng khác trọng lượng, mặc dù khối lượng thường được đo bằng cân lò xo hơn là cân thăng bằng đòn bẩy so với một vật mẫu. Một vật sẽ nhẹ hơn khi ở trên mặt trăng so với Trái Đất, tuy vậy nó vẫn sẽ có cùng một lượng vật chất. Điều này là do trọng lượng là một lực, còn khối lượng là một tính chất (cùng với trọng lực) quyết định độ lớn của lực này.

Trong Cơ học cổ điển, khái niệm khối lượng có thể hiểu là số vật chất có trong một vật. Mặc dù vậy, trong trường hợp vật di chuyển rất nhanh, Thuyết tương đối hẹp phát biểu rằng động năng sẽ trở thành một phần lớn khối lượng. Do đó, tất cả các vật ở trạng thái nghỉ sẽ có cùng một mức năng lượng, và tất cả các trạng thái năng lượng cản trở gia tốc và các lực hấp dẫn. Trong vật lí hiện đại, vật chất không phải là một khái niệm cơ bản vì định nghĩa của nó khá là khó nắm bắt.

Ký hiệu của khối lượng

Vậy khối lượng kí hiệu là gì? Ký hiệu thường gặp của khối lượng là m hoặc M. Chúng ta có thể dùng cả hai ký hiệu trên đều được, nhưng m thường được sử dụng hơn.

Đơn vị đo khối lượng là gì?

Để đo khối lượng, người ta thường sử dụng kilogam, ký hiệu là kg. Đây là đơn vị đo phổ biến nhất. Ngoài ra, người ta cũng có thể dùng các đơn vị nhỏ hơn như gam, ký hiệu là g, miligam, ký hiệu mg, hay các đơn vị lớn hơn như tấn, tạ, yến.

Các đơn vị khối lượng thường gặp

Gam: 1g = 11000 kg = 0,001kg.
Héc tô gam hay còn gọi là lạng: 1 lạng = 100 gam.
Miligam: 1mg = 0,001g.
Yến: 1 yến = 10kg.
Tạ: 1 tạ = 100kg = 10 yến.
Tấn: 1 tấn = 1000kg = 10 tạ = 100 yến.

Khối lượng riêng là gì?

Khối lượng riêng (tiếng Anh: Density) là mật độ khối lượng, là một đặc tính về mật độ khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó, là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng (m) của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) và thể tích (V) của vật.

Cụ thể khối lượng riêng tại một vị trí trong vật được tính bằng khối lượng của một thể tích vô cùng nhỏ nằm tại vị trí đó, chia cho thể tích vô cùng nhỏ này. Nếu chất đó có thêm đặc tính là đồng chất thì khối lượng riêng tại mọi vị trí là như nhau và bằng khối lượng riêng trung bình.

Trong hệ đo lường quốc tế, khối lượng riêng có đơn vị là kilôgam trên mét khối (kg/m³). Một số đơn vị khác hay gặp là gam trên xentimét khối (g/cm³).

Khi biết được khối lượng riêng của một vật, ta có thể biết vật được cấu tạo bằng chất gì bằng cách đối chiếu với bảng khối lượng riêng của các chất đã được tính trước.

Khối lượng riêng trung bình là gì?

Khối lượng riêng trung bình của một vật thể được tính bằng khối lượng, m, của nó chia cho thể tích, V, của nó, và thường được ký hiệu là ρ (đọc là "rô"; tiếng Anh: rho): ρ = m/V

Khối lượng riêng của thép là bao nhiêu?

Khối lượng riêng được định nghĩa là khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó. Theo ghi chép, khối lượng riêng của thép tiêu chuẩn là 7850 kg/m3 hay 7,85 tấn/m3, tức là 1m3 thép có khối lượng 7,85 tấn.

Chúng ta có công thức: Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81.

Khối lượng riêng đơn vị là KG, Trọng lượng riêng đơn vị là KN. Nhưng thông thường, mọi người thường đánh đồng khái niệm khối lượng và trọng lượng nên ở đây, ta cũng bỏ qua sự khác nhau về bản chất của 2 khái niệm này.

Một điểm cần lưu ý nữa chính là, khối lượng riêng của thép khác với khối lượng riêng của sắt. Khối lượng riêng của thép là 7850 kg/m3, trong khi khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 do trong thép có thêm thành phần Cacbon và một số kim loại khác.

Công thức tính trọng lượng riêng của thép

Trọng lượng (KG) = 7850 x Chiều dài L x Diện tích mặt cắt ngang
Trong đó:
7850: trọng lượng riêng của thép ( Kg/m3)
L: chiều dài của cây thép (m)
Diện tích mặt cắt ngang tùy thuộc vào hình dáng và chiều dày cây thép đó ( m2)
Từ công thức trên ta có thể tính được khối lượng của bất kỳ cây thép nào nếu có hình dáng và chiều dài của nó.

Công thức tính khối lượng riêng của thép tròn

Công thức tính khối lượng riêng của thép tròn

Bảng tra khối lượng riêng của thép

Bảng tra trọng lượng riêng của thép vuông đặc

THÉP VUÔNG ĐẶC 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 14X14

STT

TÊN SẢN PHẨM

KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT)

STT

TÊN SẢN PHẨM

KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT)

1

Thép vuông đặc 10 x 10

0.79

24

Thép vuông đặc 45 x 45

15.90

2

Thép vuông đặc 12 x 12

1.13

25

Thép vuông đặc 48 x 48

18.09

3

Thép vuông đặc 13 x 13

1.33

26

Thép vuông đặc 50 x 50

19.63

4

Thép vuông đặc 14 x 14

1.54

27

Thép vuông đặc 55 x 55

23.75

5

Thép vuông đặc 15 x 15

1.77

28

Thép vuông đặc 60 x 60

28.26

6

Thép vuông đặc 16 x 16

2.01

29

Thép vuông đặc 65 x 65

33.17

7

Thép vuông đặc 17 x 17

2.27

30

Thép vuông đặc 70 x 70

38.47

8

Thép vuông đặc 18 x 18

2.54

31

Thép vuông đặc 75 x 75

44.16

9

Thép vuông đặc 19 x 19

2.83

32

Thép vuông đặc 80 x 80

50.24

10

Thép vuông đặc 20 x 20

3.14

33

Thép vuông đặc 85 x 85

56.72

11

Thép vuông đặc 22 x 22

3.80

34

Thép vuông đặc 90 x 90

63.59

12

Thép vuông đặc 24 x 24

4.52

35

Thép vuông đặc 95 x 95

70.85

13

Thép vuông đặc 10 x 22

4.91

36

Thép vuông đặc 100 x 100

78.50

14

Thép vuông đặc 25 x 25

5.31

37

Thép vuông đặc 110 x 110

94.99

15

Thép vuông đặc 28 x 28

6.15

38

Thép vuông đặc 120 x 120

113.04

16

Thép vuông đặc 30 x 30

7.07

39

Thép vuông đặc 130 x 130

132.67

17

Thép vuông đặc 32 x 32

8.04

40

Thép vuông đặc 140 x 140

153.86

18

Thép vuông đặc 34 x 34

9.07

41

Thép vuông đặc 150 x 150

176.63

19

Thép vuông đặc 35 x 35

9.62

42

Thép vuông đặc 160 x 160

200.96

20

Thép vuông đặc 36 x 36

10.17

43

Thép vuông đặc 170 x 170

226.87

21

Thép vuông đặc 38 x 38

11.34

44

Thép vuông đặc 180 x 180

254.34

22

Thép vuông đặc 40 x 40

12.56

45

Thép vuông đặc 190 x 190

283.39

23

Thép vuông đặc 42 x 42

13.85

46

Thép vuông đặc 200 x 200

314.00

Bảng tra trọng lượng riêng của thép tấm

Trọng lượng riêng của thép tấm

Chiều dày (mm)

Trọng lượng (kg/m3)

Chiều dày (mm)

Trọng lượng (kg/m3)

Chiều dày (mm)

Trọng lượng (kg/m3)

0,25

1,963

5,0

39,25

10,0

78,50

0,5

3,925

5,5

43,18

11,0

86,40

1,0

7,85

6,0

47,10

12,0

94,20

1,5

11,78

6,5

51,03

13,0

102,10

2,0

15,7

7,0

54,95

14,0

109,9

2,5

19,63

7,5

58,88

15,0

117,8

3,0

23,55

8,0

62,80

16,0

125,6

3,5

27,48

8,5

66,73

17,0

133,5

4,0

31,40

9,0

70,65

18,0

141,3

4,5

35,33

9,5

74,59

   

Khối lượng riêng của sắt, nước, nhôm, đồng vàng, không khí là bao nhiêu

Bảng khối lượng riêng một số chất

Chất rắn Khối lượng riêng {\displaystyle (kg/m^{3})} Chất lỏng Khối lượng riêng {\displaystyle (kg/m^{3})}
Chì 11300 Thủy ngân 13600
Sắt 7800 Nước 1000
Nhôm 2700 Xăng 700
Đá (khoảng) 2600 Dầu hỏa (khoảng) 800
Gạo (khoảng) 1200 Dầu ăn (khoảng) 800
Gỗ tốt (khoảng) 800 Rượu, cồn (khoảng) 790

Khối lượng riêng của không khí

Về hằng số khối lượng riêng của không khí sẽ tùy thuộc vào nhiệt độ của không khí. Và phổ biến nhất, các em sẽ hay gặp nhiệt độ không khí khô và ẩm.

Đối với không khí khô, khối lượng riêng bằng 1.293 g/l.
Đối với không khí ẩm: khối lượng riêng bằng 1.293 g/l.

Khối lượng riêng của nước

Trong hệ đo lường quốc tế, khối lượng riêng có đơn vị là kilôgam trên mét khối (kg/m³). Một số đơn vị khác hay gặp là gam trên xentimét khối (g/cm³).

Khi biết được khối lượng riêng của nước, ta có thể biết vật được cấu tạo bằng chất gì bằng cách đối chiếu với bảng khối lượng riêng của các chất đã được tính trước.

Nói khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 nghĩa là cứ 1m3 nước thì có khối lượng là 1000kg
Khối lượng của 1000kg nước được xác định bằng khôi lượng của một đơn vị thể tích (1m3).

14 bài toán về Khối lượng riêng và Trọng lượng riêng hay

1. Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. Chỉ cần dùng một cái cân
B. Chỉ cần dùng một cái lực kế
C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ
D. Cần dùng một cáu cân và một cái bình chia độ.

Chọn D. Cần dùng một cáu cân và một cái bình chia độ.

2. Một hộp sữa Ông thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3

Giải
Ta có : m=397g = 0,397kg ; V =  320cm3=0,00032m3
   D =  m/V = 0,397/0,00032 ≈ 1240,6 (kg/m3)

3. Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg
a) Tính thể tích của 1 tấn cát
b) Tính trọng lượng của 1 đống cát 3m3

Giải
Tóm tắt :
V=10 l=0,01m3;
m1 = 15kg
m2= 1 tấn = 1000kg
a. V=? ;
b. P =? ; V=3m3
     Khối lượng riêng của cát: D=m/V=15/0,01=1500 (kg/m3)
     Thể tích 1 tấn cát : V=m/V=1000/1500=0,667 (m3)
     Trọng lượng 1 đống cát 3m3: P=d x V = 10 x 1500 x 3 = 45000N

4. 1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.

Giải
Khối lượng riêng của kem giặt Viso :
 D = m/V=1/0,0009=1111,1(kg/m3)
So sánh với nước: Dnước = 1000kg/m3 => Dnước < Dkem

5. Mổi hòn gạch “hai lỗ” có khối lượng 1,6 kg. Hòn gạch có thể tích 192cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch (h.11.1)

Giải
D=1960,8kg/m3 ; d=19608 N/m3
Thể tích thực của hòn gạch: V=1200 – (192 x 2) = 816cm3
ð D=m/V=1,6/0,000816=1960,8 (kg/m3)
D= 10 x D=19608 N/m3

7. Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?
A. 2700kg         
B. 2700N       
C. 2700kg/m3         
D. 2700N/m3

Chọn C. 2700kg/m3  

8. Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng
A. 12000kg      
B. 12000N      
C. 12000kg/m3       
D. 12800cm3

Chọn D. 12800cm3

9. Khối lượng riêng của sắt là 1800kg/m3. Vậy 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng
A. 12,8cm3
B. 128cm3      
C. 1289cm3            
D. 12800cm2

Chọn B. 128cm3      

10. Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó , 2 lít dầu ăn sẽ có  trọng lượng khoảng
A. 1,6N                                   
B. 16N
C. 160N                                  
D. 1600N

Chọn B. 16N

11. Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?
A. Vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhôm
B. Vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn tr��ng lượng riêng của nhôm
C. Vì khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của nhôm
D. Vì trọng lượng riêng của miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.

Chọn A. Vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhôm

12. Cho biết 1kg nước có thể tích 1 lít còn 1kg dầu hỏa có thể tích 5/4 lít. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. 1 lít nước có thể tích lớn hơn 1 lít dầu hỏa
B. 1 lít dầu hỏa có khối lượng lớn hơn 1 lít nước
C. Khối lượng riêng của dầu hỏa bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏa
D. Khối lượng riêng của nước bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏa.
Chọn D. Khối lượng riêng của nước bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏa

13. Bằng phương pháp sau:
- Đong một ca ngô đầy ngang miệng ca, rồi dùng cân đo khối lượng m của ngô
- Đổ đầy một ca nước rồi dùng bình chia độ đo thể tích V của nước.
- Tính D bằng công thức: D= m/V.
Hỏi giá trị của D tính được có chính xác không? Tải sao?

Giải
Không chính xác vì giữa các hạt ngô luôn luôn có 1 khoảng cách lớn nên thể tích đo như vậy là không chính xác.

14*. Trong phòng thí nghiệm người ta xác định chính xác khối lượng riêng của vật rắn bằng cân Rô-béc-van và một loại bình đặc biệt đã được mô tả
Thực hiện ba lần cân

- Lần thứ nhất: Thực hiện như lần cân thứ nhất trong bài 5.17* (H11.2a)
- Lần thứ hai: Bỏ vật ra khỏi đĩa cân và làm cân thăng bằng lại bằng khối lượng m2 (H.11.2b)
- Lần thứ ba: Thực hiện như lần cân thứ hai trong bài 5.17* (H11.2c)
( Chú ý: Người ta gọi tổng khối lượng của các quả cân trong trường hợp này là m3 , không phải là  m như trong bài 5.17*). Biết khối lượng riêng của nước cất là 1g/cm3. Hãy chứng minh rằng khối lượng riêng của nước cất là 1g/cm3. Hãy chứng minh rằng khối lượng riêng của vật tính ra g/cm3 có độ lớn là: D= m2 – m1 / m3 – m1

Giải
- Lần cân thứ nhất cho: mt = m­ ­b ­+ m­­n  + mv + m1   (1)
- Lần cân thứ hai cho: mt = m b  + mn + m2                (2)
- Lần cân thứ ba cho: mt = m b + (mn – m­n) + mv + m2  (3)
Từ (1) và (2) => mv = m2 – m1
Từ (1) và (3) xác định được thể tích của vật tính ra cm3. Thể tích của vật tính ra cm3 có số đo là (m3 – m1).
Vậy khối lượng riêng của vật là: m2 – m1/ m3 – m1