Địa Lý

Zip code là gì? Mã Zip Code ở Việt Nam là gì ? Cấu trúc mã bưu chính mới của Việt Nam ? Phân biệt một số loại mã khác ở Việt Nam ? Mã bưu chính của quốc gia Việt Nam là bao nhiêu? Làm cách nào để biết mã bưu chính ở xã, huyện ? Có cách nào tìm mã zip code của toàn thế giới không ?…