Wiki Sinh Học

Em sắp học về chủ đề ghen và các vấn đề về di truyền. Tuy nhiên em tìm khá nhiều tài liệu nhưng không tìm được tài liệu nào đúng chuẩn và dễ hiểu. Em chưa biết chọn lọc thông tin thế nào để có thể tiếp thu bài tốt nhất. Anh chị nào đã học qua các vấn đề này có thể tóm lược giúp em Dna là gì ? và những khái niệm liên quan đến DNA được không ạ. Em xin cảm ơn. …

Chắc chắn chúng ta ai cũng biết môi trường sống đóng vai trò quan trọng trong việc sống và hình thành nhân cách con người. Vậy, bản chất môi trường là gì? Hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm rất trầm trọng. Như thế nào thì được xem là ô nhiễm môi trường?…