Account là gì? Account manager và nhiệm vụ của một account manager

Dạo gần đây, mình đang tìm hiểu về Account và Account Manager. Anh chị em nào có kinh nghiệm về phần này có thể giúp mình giải thích cụ thể Account là gì, Account Manager và nhiệm vụ của một Account Manager là gì?
Hy vọng mình sẽ nhận được câu trả lời đầy đủ nhất về Account ạ.

account là gì