Marketing không thể thiếu Brief và Brief là gì? Những yếu tố nào tạo nên thành công của Brief

Trong thuật ngữ Marketing, nhiều người từng nghe đến thuật ngữ Brief nhưng không phải ai cũng hiểu thuật ngữ brief là gì? Và những yếu tố nào làm lên một brief thành công? Những người làm Marketing hay quản trị doanh nghiệp hẳn nhiên sẽ hiểu được ý nghĩa sâu xa của từ này. Vậy nếu bạn chưa được biết rõ thì hãy tìm hiểu ngôn ngữ này mang ý nghĩa như nào nhé. 

Marketing không thể thiếu Brief và Brief là gì? Những yếu tố nào tạo nên thành công của Brief