Chu vi hình tròn là gì? Công thức chu vi hình tròn lớp 5

Đối mặt với bài toán làm hàng rào hình tròn, thì việc xác định chu vi hình tròn trở nên cần thiết, hay đơn giản chỉ là giải bài toán ở trường, biết cách tìm chu vi hình tròn sẽ rất hữu ích cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hình này.

Danh mục nội dung

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay độ dài đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn. Công thức của chu vi hình tròn là lấy đường kính nhân với π hay 2 lần bán kính nhân π.

Công thức của chu vi hình tròn là:

C = d x π                                                           

Hoặc có thể là:

C = 2r x π

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn.

d là đường kính hình tròn.

r là bán kính hình tròn.

Luyện tập

Bài 1 trang 98 SGK Toán 5

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6cm;     b) d = 2,5dm;    c) 4/5m

Bài giải:

Chu vi của hình tròn là: a) 0,6 x 3,14 = 1,844 (cm)

b) 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm)

c) 4/5m = 0,8m0,8 x 3,14 = 2,512 m

Đáp số: a) 1,844cm; b) 7,85dm; c) 2,512m