Cổ phiếu quỹ là gì? Tổng hợp những điều cần biết về cổ phiếu quỹ

Tùy theo tình hình thực tế của thị trường, các công ty phát hành sẽ thực hiện việc mua bán cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu quỹ là cách tạo kênh đầu tư cho chính công ty phát hành và cũng có thể là cách mà công ty đó điều tiết giá cổ phiếu. Vậy cổ phiếu quỹ là gì? Cổ phiếu ngân quỹ là gì? Quy định về cổ phiếu quỹ như nào? Người nắm giữ cổ phiếu quỹ có lợi ích gì? Có nên đầu tư cổ phiếu quỹ hay không? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây của Wikihoidap.org!

Cổ phiếu quỹ là gì?

Đây là cách gọi khác của cổ phiếu ngân quỹ – chính là những cổ phiếu mà công ty phát hành nắm giữa hoặc mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp như các nhà đầu tư khác. Cổ phiếu quỹ không được tính vào những cổ phiếu đang được điều hành tại thời điểm hiện tại.

Chính vì thế, cổ phiếu quỹ được hình thành từ việc công ty thực hiện việc mua lại khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Đặc điểm cơ bản của cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu của chính công ty, nhưng bản thân cổ đông – những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu phổ thông là chủ công ty đó. Do đó cổ phiếu quỹ là cổ phiếu chung của tất cả các cổ đông, tương ứng với mức % nhà đầu tư mình nắm giữ.

Do đó, cổ phiếu quỹ có những đặc điểm sau:

- Không được trả cổ tức bằng tiền

- Không được thưởng/trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Không có quyền biểu quyết các vấn đề công ty

- Không có quyền mua cổ phiếu mới/ hay cổ phiếu ưu đãi

- Không được tính vào thu nhập trên cổ phiếu (EPS)

- Không được nhận phần vốn khi thanh lý công ty

- Tổng số cổ phiếu quỹ không được phép vượt quá tỷ lệ vốn hóa

- Khi công ty mua cổ phiếu quỹ xong, có thể tiến hành hủy cổ phiếu quỹ, hoặc có thể giữ lại và bán ra lại thị trường khi cần vốn.

- Khi mua/bán cổ phiếu quỹ thì doanh nghiệp KHÔNG ghi nhận lãi lỗ, mà CHỈ ghi nhận việc tăng giảm nguồn vốn và thặng dự vốn cổ phần.

Vì bản chất cổ phiếu quỹ là cổ phiếu chung của tất cả các cổ đông, nên nó nó không có lợi ích cá biệt nào hết. Trừ việc có thể bán cổ phiếu ra lại thị trường để thu tiền về.

Lợi ích khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ là gì?

Từ việc tìm hiểu cổ phiếu quỹ là gì, chúng ta cũng cần nắm được những lợi ích khi công ty đầu tư để mua lại cổ phiếu quỹ của mình như sau:

- Làm lợi cho các cổ đông của công ty.

- Khi công ty có lượng tiền mà chưa có dự án đầu tư hoặc kinh doanh thêm.

- Khi công ty nhận thấy cổ phiếu của mình đang bị sụt giảm

- Công ty mua cổ phiếu để thưởng cho nhân viên xuất sắc.

Mua bán cổ phiếu quỹ để làm gì?

Việc mua bán cổ phiếu quỹ sẽ được các công ty thực hiện tùy vào tình hình hiện tại của cổ phiếu trên thị trường hoặc điều tiết theo chính sách riêng của công ty đó.

Theo đó, các công ty mua cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ để hướng tới tối ưu khoản đầu tư từ nguồn tiền nhàn rỗi bằng chính cổ phiếu công ty mình vào thời điểm dự báo giá có thể tăng mạnh.

Ở một khía cạnh khác, mua cổ phiếu quỹ cũng là cách mà các công ty đứng lên đảm bảo cho lợi ích cổ đông khi giá cổ phiếu đi xuống. Lúc này, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường sẽ giảm, hạ nguồn cung tạo động lực cổ phiếu tăng giá trở lại. Việc giảm số lượng cổ phiếu lưu hành cũng là cách tăng giá trị cổ phần của mỗi cổ đông.

Các công ty cũng thường thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động (thông thường là các lao động đã nghỉ việc) trong công ty làm cổ phiếu quỹ hoặc thực hiện dùng số cổ phiếu quỹ để bán lại cho người lao động trong công ty với mức giá ưu đãi nhằm tạo động lực cho người lao động.