5 Công thức tính diện tích tam giác thường, vuông, cân, vuông cân

Công thức tính diện tích tam giác là một trong những công thức kinh điển, không người nào là không biết đến công thức cơ bản, nhưng bên cạnh đó, lợi dụng những tính chất đặc biệt, ta còn có nhiều công thức khác tính toán nhanh hơn, giúp việc tính diện tích dễ dàng hơn. Cùng Wikihoidap.org tìm hiểu kỹ hơn nhé!

Công thức để tính diện tích tam giác thường

Thông thường, S tam giác  được tính bằng 1/2 tích của chiều cao hạ từ đỉnh với độ dài cạnh đối diện của đỉnh đó: S = ah/2

Trong đó:

  • a là chiều dài cạnh đáy
  • h là chiều cao hạ từ đỉnh xuống cạnh đáy

Chú ý: Chúng ta sẽ có 2 trường hợp là chiều cao nằm phía trong của tam giác và chiều cao nằm ngoài tam giác (tam giác tù).

Từ công thức trên suy ra: h= (2S)/a hoặc a= (2S)/h.

Tính diện tích tam giác khi biết 3 cạnh

Muốn tính S tam giác khi biết độ dài của 3 cạnh thì chúng ta sẽ sử dụng công thức Heron đã được chứng minh: S =

Với p = (a +b +c)/2

Hay chúng ta cũng có thể viết lại bằng công thức:

S = () /4

a, b, c lần lượt là độ dài của 3 cạnh tam giác.

Tính diện tích tam giác khi biết một góc

S tam giác bằng 1/2 tích của 2 cạnh kề nhân với sin của góc được tạo bởi 2 cạnh đó:

SABC =

Tính diện tích bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác (R)

SABC =

Cách khác: SABC = 2R2sinA.sinB.sinC

Lưu ý: Cần phải chứng minh được R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Tính diện tích bằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác (r)

SABC = p.r

Ứng dụng tính S tam giác đặc biệt

Công thức tính diện tích tam giác vuông

Diện tích tam giác vuông bằng 1/2 tích chiều cao với chiều dài đáy.

Cách tính diện tích tam giác vuông

s = (a x h)/ 2

Trong đó:

+ a: Chiều dài đáy tam giác vuông.

+ h: Chiều cao tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên.

Công thức tính diện tích tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau và mỗi góc trong tam giác đều có góc bằng 60 độ, bất cứ tam giác nào có ba góc bằng nhau được coi là một tam giác đều.

Cách tính diện tích tam giác đều

S = 2a x (√3)/4

Trong đó:

a: đó là chiều dài cạnh bất kỳ trong tam giác đều.

Công thức tính diện tích tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bên và hai góc bằng nhau. Để tính diện tích tam giác cân cần có các thông tin đó là chiều cao tam giác và cạnh đáy.

Diện tích tam giác cân bằng Tích chiều cao nối từ đỉnh tam giác đó tới cạnh đáy tam giác,rồi chia cho 2.

Cách tính diện tích tam giác cân

S = (a x h)/ 2

+ a: Chiều dài đáy tam giác cân.

+ h: Chiều cao tam giác.

Công thức tính diện tích tam giác vuông cân

Do tam giác vuông cân có cạnh đáy bằng chiều cao nên diện tích tam giác được tính bằng một nửa bình phương cạnh đáy hoặc 1 nửa bình phương chiều cao.

S=1/2 x (2a)

Với a là độ dài cạnh đáy

Trên đây là các công thức hay cách tính diện tích tam giác. Nếu bạn còn câu hỏi cần giải đáp hãy đặt bên dưới để chúng tôi trả lời sớm nhất nhé.

Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, AB = AC = 3cm. Tính S tam giác ABC.

Giải: S = 0.5AC2 = 0.5.32 = 4,5 cm2