Đảm bảo tín dụng là gì? Ý nghĩa của đảm bảo tín dụng.

Cùng wikihoidap.org tìm câu trả lời thích hợp cho câu hỏi: "Đảm bảo tín dụng là gì? Ý nghĩa của đảm bảo tín dụng."

Bảo đảm tín dụng là thiết lập các cơ sở kinh tế và pháp lý nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng thỏa mãn nhu cầu thu hồi tín dụng đã cấp trong trường hợp người đi vay không hoặc không thể thực hiện trả nợ theo quy định pháp luật.

Ý nghĩa của bảo đảm tín dụng:

- Giảm bớt tổn thất cho ngân hàng khi khách hàng vì một lý do nào đó không thực hiện thanh toán được nợ cho ngân hàng. Giúp ngân hàng có nguồn thu nợ thứ hai.

- Gắn trách nhiệm vật chất của người đi vay trong quá trình sử dụng vốn. Làm động lực thúc đẩy khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nếu không trả được nợ sẽ sẽ mất tài sản và tốn kém chi phí nhiều hơn.

- Bổ sung điều kiện để khách hàng được vay vốn.

Các đặc trưng của tài sản đảm bảo tiền vay:

- Giá trị của tài sản đảm bảo phải lớn hơn nghĩa vụ được đảm bảo.

- Tài sản phải dễ tiêu thụ trên thị trường.

- Có đầy đủ cơ sở pháp lý để người cho vay có quyền ưu tiên về xử lý tài sản.

Các hình thức đảm bảo tín dụng:

Ø Thế chấp tài sản (Mortgage).

Ø Cầm cố tài sản.

Ø Nghiệp vụ cho vay theo bảo lãnh.

Ø Bảo đảm tiền vay hình thành bằng tài sản từ vốn vay.

Ø Cho vay không có bảo đảm tài sản.