Tìm hiểu các thông tin liên quan Ebit là gì? Cách tính và ý nghĩa của Ebit là gì?

Trong lĩnh vực tài chính, chúng ta không thể không nhắc đến khái niệm về Ebit. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu rõ hoàn toàn về Ebit là gì? Và cách thức tính Ebit là gì? Ý nghĩa của việc sử dụng Ebit là gì? Với những thông tin sau đây, chúng tôi xin giải đáp đến người tiêu dùng những thắc mắc trên một cách cụ thể, chi tiết nhất. 

Tìm hiểu các thông tin liên quan Ebit là gì? Cách tính và ý nghĩa của Ebit là gì?

Tìm hiểu Ebit là gì
 

Tìm hiểu về Ebit là gì?

Khi tìm hiểu Ebit là gì chúng ta sẽ biết được, đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong tín dụng, tài chính. Chúng được sử dụng ở các báo cáo tài chính. Từ Ebit được viết tắt bởi cụm từ Earnings Before Interest and Tax. Với ý nghĩa của từng từ là Earnings : Lợi nhuận, Interest: Lãi suất, Tax: Thuế. Chúng ta có thể dịch và hiểu theo nghĩa đen của chúng là thu nhập trước lãi vay và thuế.
Với chỉ tiêu này người dùng có thể thực hiện đánh giá được khả năng thu được lợi nhuận cho đơn vị là như thế nào. Cách tính bằng thu nhập trừ đi các khoản chi phí trong sử dụng. Tuy nhiên, chi phí lãi vay và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là không được tính trừ đi trong các khoản chi phí này. 
Nhiều người hay bị nhầm lẫn giữa Ebit và thu nhập trước thuế. Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng, thu nhập trước thuế và lãi là những khoản doanh thu chưa trừ đi các chi phí và thuế. Việc khấu trừ đi những khoản đó chính là lợi nhuận. Trong khi đó Ebit là lợi nhuận không có thuế hay gọi là lợi nhuận dòng của hoạt động kinh doanh. 
Với chỉ tiêu này, người dùng khi tìm hiểu và tính toán Ebit sẽ loại bỏ đi những tác động của chi phí lãi vay và thuế ảnh hưởng lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ra sao. Nhờ vậy mà người dùng có thể hiểu được hoạt động kinh doanh đơn thuần ra sao. 

Công thức tính Ebit là gì?

Để tính được chỉ tiêu này, người tiêu dùng cần căn cứ theo công thức như sau đây:

Cách 1: Ebit= Thu nhập- Chi phí

Hiện nay, tại Việt Nam, khoản chi phí lãi vay được xác định trong chi phí tài chính nên khi người dùng muốn tính các khoản chi phí của đơn vị mình thường rất khó tính. Vì vậy, bên cạnh cách tính chính thức trên, tại Việt Nam các đơn vị còn áp dụng theo công thức cụ thể như sau:

Cách 2: Ebit= Lợi nhuận ròng + Chi phí lãi vay + thuế

Trong đó:
Lợi nhuận ròng hay còn được gọi là lợi nhuận sau thuế. Cách tính chỉ tiêu này như sau: Bằng tổng doanh thu của doanh nghiệp -10% VAT-30% chi phí hoạt động - 20% thuế TNDN
Ví dụng cách tính như sau: Công ty của bạn đang có ý định đầu tư vào một công ty hoạt động sản xuất. Bạn tìm hiểu các chi tiêt trên báo cáo tài chính của họ bao gồm các thông tin như sau:
Doanh thu: 10.000.000 USD
Giá vốn hàng bán: 3.000.000 USD
Lợi nhuận gộp: 7.000.000 USD
Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bao gồm : Chi phí bán hàng: 2.000.000 USD
Vậy chúng ta có thể tính ra khoản lợi nhuận của hoạt động kinh doanh như sau:
EBIT = 10.000.000 – 3.000.000 – 2.000.000 = 5.000.000 USD
Với cách tính này có thể thấy khả năng sinh lời của đơn vị như thế nào, có nên thực hiện đầu tư vào hay không. Như đơn vị ở ví dụ trên có Ebit rất tốt đáng để đầu tư vào.

ebit là gì
Các cách tính Ebit là gì

Cách 3: Tính Ebit có thể được áp dụng theo cách tính sau đây:
Ebit = Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay. 
Với các công thức tính như trên cho thấy, dù là theo cách nào thì các khoản Ebit cũng luôn bao gồm các khoản lãi mà công ty trước khi trừ đi các khoản lãi vay và khoản thuế. 

Tìm hiểu ý nghĩa của Ebit là gì?

Với công thức và các giải thích Ebit là gì như ở trên, chúng ta có thể rút ra ý nghĩa của việc sử dụng các chỉ tiêu Ebit như sau:Khi sử dụng chỉ số Ebit người dùng có thể thấy được sự khác biệt trong cấu trúc vốn và thuế suất ở các doanh nghiệp không còn nữa .Với cách tính kể trên, thuế thu nhập và lãi vay đã được loại bỏ đi. 
Ngoài ra, chỉ số này còn giúp cho người dùng biết được khả năng sinh lời của doanh nghiệp ra sao. Dựa trên chỉ số này mà nhận biết và so sánh được các đơn vị với nhau, từ đó lựa chọn đầu tư giữa các công ty. 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến Ebit là gì?

Chỉ tiêu Ebit chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau. Việc nhận biết các yếu tố gây ảnh hưởng đến Ebit là gì? Sẽ giúp cho người dùng nắm bắt được một cách chính xác chỉ tiêu này hơn. Các yếu tố sau ảnh hưởng đến chỉ tiêu Ebit là:

Yếu tố bên trong:

Những yếu tố bên trong ảnh hưởng đến EBIT sẽ là những rủi ro tiềm tàng trong kinh doanh mà các doanh nghiệp có thể gặp phải. Các yếu tố bên trong thường là giá cả nguyên vật liệu, sản lượng tiêu thụ sản phẩm,... Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và là yếu tố thay đổi trực tiếp nhất đến Ebit. 
Yếu tố về mặt khối lượng và chất lượng của hàng hóa ảnh hưởng đến Ebit rất đáng kể. Bởi các yếu tố này thay đổi sẽ dẫn đến doanh thu tiêu thụ cao hay thấp. Với số lượng tiêu thụ càng cao thì doanh thụ càng cao và tất nhiên theo các công thức trên thì Ebit lại càng cao. 
Yếu tổ kết cấu tỷ trọng giữa các mặt hàng khác nhau trong ngành nghề kinh doanh của đơn vị sẽ đem lại những doanh thu khác nhau. 
Yếu tố về giá cả và cách thức thanh toán cũng ảnh hưởng đến Ebit. Với những giá cả được chấp nhận và chi trong khả năng thanh toán nhiều sẽ mang lại nhiều thuận lợi trong mua hàng của khách hàng. Nhờ vậy mà doanh thu cũng diễn biến tích cực theo. 

ebit là gì

Các yếu tố ảnh hưởng đến Ebit là gì

Yếu tố bên ngoài:

Sự thay đổi về cơ cấu thị trường, về nhu cầu sở thích của khách hàng, về tỷ lệ lạm phát … là những yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng của người tiêu dùng. Từ đó, doanh thu của các ngành nghề cũng bị ảnh hưởng và thay đổi, dẫn đến tỷ lệ Ebit cũng thay đổi theo. 
Với các thông tin kể trên, chúng ta đã hiểu được Ebit là gì? Cách tính ra sao và các yếu tố ảnh hưởng là gì? Việc hiểu rõ được chỉ tiêu này giúp ích rất lớn cho các nhà quản trị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, giúp đưa ra các quyết định đầu tư xem có hợp lý hay không.