Phó từ là gì? Những điều bạn nên biết về phó từ trong tiếng Anh

Mình là người không giỏi về tiếng Anh, cho nên khi bé đi học về hỏi một số câu hỏi mình rối lắm. Gần đây cô giáo có cho bé bài tập về nhà là đặt một số câu có phó từ đi kèm trong câu, nhưng mình không hiểu phó từ là gì? Cũng như những điều mình nên biết về phó từ trong tiếng Anh?. Vậy bạn nào có thể giúp mình gỡ rối trước con không ạ? Mình xin cảm ơn nhiều nhé!

Phó từ là gì? Những điều bạn nên biết về phó từ trong tiếng Anh

Những điều bạn nên biết về phó từ trong tiếng Anh

Phó từ là gì?

Phó từ trong tiếng Anh được ký hiệu là Adverbs viết tắt là Adv. Đây là loại từ dùng để bổ sung ý nghĩa cho các từ loại khác trong câu. Phó từ thường đứng ở nhiều vị trí trong một câu.
Các loại phó từ được sử dụng trong tiếng Anh chúng ta nên biết

Phó từ dùng để chỉ cách thức

Là loại phó từ sử dụng trong câu nhằm mục đích diễn tả một hành động được thực hiện ra sao. Thông thường phó từ chỉ cách thức thường trả lời cho những câu hỏi với “ How”. Bao gồm những từ như: fast, well...
Ví dụ: They speak Vietnamese very well.

Phó từ trong tiếng Anh dùng để chỉ thời gian

Với phó từ chỉ thời gian thường trả lời cho câu hỏi “ When”, phó từ thường được dùng để diễn tả các hành động, việc làm được thực hiện vào một thời gian nhất định nào đó. Bao gồm những từ như: now, still, yet, to day, recently...
Ví dụ: Then she went home  = She went home then.

Phó từ trong tiếng Anh dùng để chỉ địa điểm

Là loại phó từ dùng để chỉ địa điểm, nơi chốn... và thường trả lời cho những câu hỏi “ Where”. Phó từ chỉ địa điểm gồm những từ như: away, here, somewhere...
Ví dụ: He went away. 

Phó từ trong tiếng Anh dùng để chỉ tần suất

Phó từ dùng để chỉ tần suất hay mức độ thường xuyên của một hành động việc làm nào đó, thường dùng để trả lời cho các câu hỏi “ How often”. Đối với phó từ chỉ tần suất thì vị trí của chúng bao giờ cũng đứng trước động từ “ tobe”. Bao gồm những từ như: often, sometimes, usually, rarely...
Ví dụ: Sometimes she still comes here.

phó từ là gì

Phó từ trong tiếng Anh dùng để chỉ mức độ

Là phó từ dùng để chỉ mức độ của một sự vật, hiện tượng trong câu... Bao gồm những từ như: quite, too, fairly, just, only, really...
Ví dụ: He only has five cakes

Phó từ trong tiếng Anh chỉ sự nghi vấn

Là phó từ dùng để hỏi, ngoài ra phó từ nghi vấn còn có thể diễn tả được thời gian, địa điểm của sự vật, hiện tượng. Bao gồm những từ như: where, why, how...
Ví dụ: Why are you late?

Phó từ trong tiếng Anh chỉ chỉ số lượng 

Là loại phó từ được sử dụng trong câu để chỉ số lượng của hành động hay sự việc được nói đến trong câu. Các phó từ chỉ số lượng hay dùng gồm những từ sau: one, little...
Ví dụ: My grandmother ate very little.

Phó từ liên hệ trong tiếng Anh

Đây là loại phó từ dùng để nối hai mệnh đề ở trong cùng một câu. Đây là loại phó từ có thể dùng để chỉ địa điểm, thời gian... Các phó từ thường gặp trong câu như: Why, when...

Ví dụ: Many students come very early.
Trên đây là những loại phó từ trong tiếng Anh chúng ta hay gặp nhất. Vì vậy tùy vào từng trường hợp và hoàn cảnh khác nhau mà người dùng sẽ có những sự lựa chọn sử dụng phó từ sao cho hợp lý nhất.

Vị trí của phó từ trong tiếng Anh chúng ta nên biết

Phó từ đứng vị trí đầu câu 

Phó từ đứng ở vị trí này thường có tác dụng nối mệnh đề với nhau. Đối với những phó từ chỉ thời gian nếu muốn đứng ở vị trí đầu câu thường chỉ sự trái ngược với mệnh đề nói về thời gian trước đó. Ngoài ra phó từ chỉ quan điểm khi muốn nhắc đến những gì sắp được nhắc tới cũng thường đứng ở vị trí này trong câu.
Ví dụ: Flower bloom today very beautiful, but tomorrow flowers will die.

Phó từ đứng vị trí giữa câu

Đối với vị trí giữa câu thường dùng cho những phó từ chỉ tần số không xác định được, phó từ dùng chỉ mức độ...
Ví dụ: She’s been everywhere – she’s even been to Saigon and Hanoi.

Phó từ đứng vị trí cuối câu

Vị trí cuối câu thường là những phó từ dùng chỉ thời gian, phó từ  chỉ nơi chốn...
Ví dụ: I chewed the cake slowly because it wasn’t cooked well.

Phó từ trong tiếng Anh có gì khác so với tiếng Việt

Phó từ trong tiếng Anh không giống như phó từ trong tiếng Việt là một loại hư từ bởi chúng không giống như danh từ, động từ, tính từ có thể gọi tên sự vật,hành động, tính chất. Phó từ ở tiếng Anh thường đứng ở những vị trí khác nhau trong câu như: trước chủ ngữ hoặc đứng ở giữa câu hoặc cuối câu để bổ sung ý nghĩa trong câu.

Trong tiếng Việt phó từ thường đứng trước động từ, tính từ chỉ quan hệ thời gian, chỉ mức độ, sự tiếp diễn tương tự, sự phủ định, sự cầu khiến... hoặc phó phó từ đứng sau động từ, tính từ chỉ khả năng, chỉ kết quả và hướng... Ngược lại phó từ trong tiếng Anh lại có các vị trí đầu câu, giữa câu, cuối câu để chỉ nơi chốn, chỉ sự thường  xuyên, nơi chốn...
Ví dụ: Now, tomorrow, then, usually...

Ngoài ra phó từ trong tiếng Anh còn có tác dụng bổ nghĩa cho câu như: Certainly, Evidently, Fortunately...
Ví dụ: Fortunately, he returned home safely.

Không những vậy chúng ta có thể thấy rằng so với phó từ trong tiếng Việt thì phó từ trong tiếng Anh có vị trí rất thoái khi nằm trong một câu. Do đó với việc sử dụng những loại phó từ khác nhau ở từng vị vị trí sẽ làm cho ý nghĩa của câu đôi khi cũng bị thay đổi.

Nếu trong những tình huống yêu cầu xác định phó từ được sử dụng thì người đọc rất đơn giản có thể tìm ra bằng cách nhìn vào những từ có đuôi “ ly”.

Không giống như trong tiếng Việt trong một câu chỉ có thể xuất hiện một phó từ đi kèm,  phó từ trong tiếng Anh đôi khi có trường hợp một câu sẽ xuất hiện tới nhiều loại phó từ đi kèm theo. Trong những trường hợp đặc biệt này thì người sử dụng cần chú ý sắp xếp các phó từ theo những thứ tự sau để đảm bảo câu văn được hoàn chỉnh cụ thể như: phó từ cách thức - phó từ chỉ địa điểm – phó từ chỉ thời gian.

phó từ là gì

Phó từ đứng ở những vị trí khác nhau trong câu

Với bài viết trên hy vọng chúng ta đã hiểu hơn phó từ là gì, cũng như những sự khác biệt giữa cách sử dụng của phó từ trong tiếng Việt với phó từ trong tiếng Anh. Qua đó khi gặp phải những yêu cầu trong việc đặt câu có thể lựa chọn và sắp xếp các phó từ một cách đơn giản nhất nhé.