Pick up là gì? Trường hợp nào thì dùng pick up?

Pick up là ngôn ngữ tiếng Anh được sử dụng rất thông dụng hiện nay. Chúng ta có thể thấy ở nhiều trường hợp sử dụng từ này. Tuy nhiên, pick up là gì? Thì tôi cũng như nhiều người khác chưa được hiểu rõ? Hy vọng rằng sẽ được giải đáp thông tin về nghĩa của cụm từ trên để có thể sử dụng được hiệu quả và chính xác hơn. 

Pick up là gì? Trường hợp nào thì dùng pick up?

curly extensions human hair sibel hairdressing holdall latex dress organic relaxers for black hair uniwigs complaints latex dresses hair extensions in york lush hair extensions returns latex skirts uk