Quản trị là gì? Các lĩnh vực và bản chất của quản trị

Từ xưa đến nay, tất cả các tổ chức nói chung hay cá nhân nói riêng dù hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào từ kinh tế , chính trị, văn hoá cho đến xã hội đều có một chìa khoá thành công chung là biết cách quản trị. Vậy vì sao quản trị lại có vai trò ảnh hưởng lớn đến như thế?

Quản trị là gì? Các lĩnh vực và bản chất của quản trị

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về vấn đề quản trị là gì? Các lĩnh vực và bản chất của quản trị này này.

Quản trị là gì?

Chắc hẳn ai một lần trong đời cũng đã được nghe hay biết đến những thông tin liên quan đến quản trị. Nhưng để định nghĩa thì không phải ai cũng lý giải một cách chính xác và đầy đủ được. Một định nghĩa được giải thích tương đối rõ nét về quản trị được James Stoner và Stephen Robbins trình bày như sau: “ Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức, đồng thời sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.”

Từ khái niệm trên cũng đã chỉ ra rằng tầm ảnh hưởng quan trọng của hoạt động quản trị đến những nhà quản trị để đạt được các mục tiêu mong đợi trong tương lai. Vậy quản trị hoạt động trên những lĩnh vực nào ?

Quản trị là gì?

Lĩnh vực vật tư: phát hiện nhu cầu vật tư, tính toán vật tư tồn kho, nhập-xuất kho, bảo quản và cấp phát vật tư.

Lĩnh vực sản xuất: bao gồm các hoạch định chương trình, xây dựng kế hoạch sản xuất, điều khiển quá trình chế biến, kiểm tra chất lượng.

Lĩnh vực Marketing: luôn bám sát và cập nhật các thông tin về thị trường, hoạch định chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối và chính sách hỗ trợ tiêu thụ.

Lĩnh vực nhân sự: gồm lập kế hoạch, truyển dụng, bố trí và đánh giá nhân sự, có các chính sách phát triển nhân viên, thù lao.

Lĩnh vực tài chính và kế toán:

  • Tài chính: tạo vốn, quản lý vốn ( quản lý sự lưu thông, thanh toán và các quan hệ tín dụng), sử dụng vốn.
  • Kế toán: tính toán sổ sách, chi phí lỗ - lãi , thống kê kết quả, xậy dựng các bảng cân đối, kiểm tra các chi phí bảo hiểm, thuế.

Quản trị kinh doanh là gì?

Quản trị kinh doanh là một ngành không đỗi xa lạ đối với các bạn hứng thú với khối ngành kinh tế nhưng để biết nó có phù hợp với năng lực của mỗi người hay không thì đây vẫn còn là một khái niệm tương đối mơ hồ. Quản trị kinh doanh là quản lý một doanh nghiệp. Nó bao gồm tất cả các khía cạnh dựa trên việc kiểm tra và giám sát các hoạt động kinh doanh của các lĩnh vực liên quan đến : Kế toán, Tài chính và Tiếp thị.

Quản trị kinh doanh là gì?

Hội đồng quản trị Tiếng Anh là gì ?

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu được cơ bản về hội đồng quản trị có vai trò như thế nào ? Trong Tiếng Anh, Hội đồng quản trị được dịch là Board of management.

Đây là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng. Do vậy, Ngoại ngữ là kỹ năng không thể thiếu để gây ấn tượng tốt với các nhà tuyển dụng cũng như là phương tiện để kết nối giữa các cá nhân trong một tổ chức mà tiêu biểu là cơ quan đầu não có vai trò quyết định như Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Tiếng Anh là gì ?

Quản trị học Tiếng Anh là gì ?

Để muốn trở thành người lãnh đạo, có tầm nhìn xa thì bạn cần trang bị một nền tảng vững chắc về quản trị. Do đó quản trị học là một trong những môn học tiên quyết nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị của một tổ chức. Vì tầm quan trọng của quản trị nên kiến thức về quản trị ngày càng được chú trọng đào tạo và nâng cao kết hợp với chuyên ngành quản trị liên quan đến Tiếng Anh trong các trường Đại Học.

Nói tóm lại, mục tiêu chung của quản trị vẫn là đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội trong điều kiện thị trường ngày càng phát triển như hiện nay.