Roe là gì? Những vấn đề tổng quan về roe

Tôi đã kinh doanh từ lâu nhưng chỉ mới bắt đầu tự học về kinh doanh, quản trị trên mạng. Tôi thấy các sách có nói nhiều về chỉ số Roe nhưng tôi không hiểu Roe là gì? Cách tính roe? Roe có ý nghĩa như thế nào? Roe như thế nào là tốt? Một số lưu ý về ROE? Xin nhờ vài anh em trả lời. Cảm ơn!

Roe là gì? Những vấn đề tổng quan về roe
 

Roe là gì?

Roe chính là chỉ số lợi nhuận trên số vốn, trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, bạn có thể nghe nhắc rất nhiều đến roe. Roe ( viết tắt của cụm từ Return On Equity ) chỉ lợi nhuận trên vốn.

Một ví dụ để dễ hiểu hơn : Bạn bỏ tiền của chính mình ra để mở quán ăn (tiền của bạn chứ không vay mượn nhé), trong vòng 1 năm bạn thu được  một khoản tiền lời. Thì khi đó ROE được tính bằng cách lấy số tiền lời chia cho số tiền vốn bạn bỏ ra, đơn vị tính là %.

Cách tính roe

Roe có cách tính khá đơn giản với công thức :

ROE = Lợi nhuận (sau thuế) / Vốn chủ sở hữu * 100%

Trong đó:
- Lợi nhuận sau thuế : là khoản lợi nhuận ròng đối với cổ phiếu thường.
- Vốn chủ sở hữu : là khoản vốn mà chủ doanh nghiệp đầu tư vào.

Trên các báo cáo tài chính, bạn sẽ nhìn thấy lợi nhuận sau thuế nằm ở bảng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Còn vốn chủ sở hữu sẽ nằm ở bảng cân đối kế toán.

Roe có ý nghĩa như thế nào?

- Ý nghĩa đầu tiên của chỉ số ROE đó là thể hiện doanh nghiệp đó sử dụng vốn có hiệu quả hay không hay nói khác hơn là tính được 1 đồng vốn bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lời.

- Chỉ số roe càng cao thì chứng tỏ doanh nghiệp đó sử dụng vốn càng hiệu quả, làm ăn phát đạt. Trên thực tế, nhà đầu tư sẽ lựa chọn những doanh nghiệp có roe cao để đầu tư cổ phiếu vì cổ phiếu có roe cao thì giá cổ phiếu cũng sẽ cao hơn.

- Roe còn có ý nghĩa trong việc thể hiện lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có năng lực và lợi thế mạnh hơn hoặc có vị trí độc quyền thì chỉ số roe thường rất cao. Để đánh giá, người ta sẽ xem chỉ số roe duy trì qua các năm liên tục.

Nói tóm lại, roe có ý nghĩa là hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Roe như thế nào là tốt ?

Theo tiêu chuẩn, để đánh giá một doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính hay không thì ROE của doanh nghiệp đó phải đạt mức tối thiểu là 15%.
Tuy nhiên, việc xem xét roe không thực hiện ở một năm riêng lẻ mà phải xem ở nhiều năm, ít nhất là 3 năm. Nếu doanh nghiệp đạt ROE từ 20% trở lên và duy trì ít nhất 3 năm liên tục thì mới thuyết phục rằng doanh nghiệp đó có vị trí trên thương trường.

Ngoài ra, người ta còn đánh giá sự biến động của roe vì roe có thể tăng hoặc giảm bởi những tác động từ nhiều yếu tố, có thể phân tích 3 yếu tố chính đó là : lợi nhuận biên, vòng quay tài sản và đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư sẽ biết được lý do và tìm được những cổ phiếu có độ tăng trưởng ổn định thông qua quá trình phân tích 3 yếu tố này.

Một số lưu ý về ROE

Tuy chỉ số roe có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá hoạt động của doanh nghiệp và là tiêu chí để nhà đầu tư chọn nơi để đầu tư nhưng cũng cần lưu ý một số vấn đề sau đây :

- Không nên chỉ coi trọng ROE mà cần đánh giá tổng thể với các  chỉ số tài chính khác để có kết quả chính xác hơn.

- Chỉ số ROE không phải lúc nào cũng chính xác và phản ánh đúng hiệu quả hoạt động của 1 doanh nghiệp, bởi lẽ nó có thể bị bóp méo vì mục đích nào đó.

Một trường hợp mà chúng ta dễ thấy nhất đó là doanh nghiệp làm giảm vốn chủ sở hữu bằng cách mua lại cổ phiếu quỹ , điều đó có nghĩa là lợi nhuận vẫn không thay đổi và ROE sẽ tăng lên, hoặc doanh nghiệp sẽ làm tăng lợi nhuận của mình bằng các thủ thuật kế toán để tăng ROE. Kết quả là nhà đầu tư sẽ bị mắc lừa nếu chỉ tập trung vào chỉ số roe để tìm cổ phiếu có giá cao.

– Nhà đầu tư nên quan tâm thêm các phân khúc khác để đầu tư, không nên chỉ dựa vào chỉ số roe cao.

roe là gì

Nhà đầu tư không nên chỉ tập trung vào roe

Kết luận :

Chỉ số roe tăng thì chứng tỏ doanh nghiệp đó làm ăn hiệu quả hơn và khi đó, nhà đầu tư thường cho rằng roe của doanh nghiệp đó sẽ duy trì ổn định hoặc tăng trưởng trong những năm tiếp theo và có sự đánh giá cao về cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Ngược lại, roe giảm thì nhà đầu tư sẽ không chọn cổ phiếu của doanh nghiệp. Một roe tốt nhất đó là từ 15% và phải duy trì ít nhất 3 năm liên tục, đó là roe lý tưởng mà doanh nghiệp nào cũng hướng tới.

Trên đây là những chia sẻ về roe là gì và những thông tin khác mà bạn cần biết về roe trong đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán rất phức tạp nên bên cạnh roe, chúng ta vẫn còn nhiều tiêu chí khác để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, chẳng hạn như eps, roa, …