Take on là gì? Các cụm từ liên quan đến take trong tiếng anh và cách sử dụng nó

Take on trong tiếng anh mang rất nhiều ý nghĩa với mỗi lĩnh vực sử dụng khác nhau. Để nhớ được cụm từ này, không có cách nào khác ngoài việc học thuộc lòng. Hoặc , thường xuyên luyện tập những bài tập như thế này cũng sẽ giúp bạn ghi nhớ dễ dàng hơn. Vậy Take on là gì? Các cụm từ liên quan đến take trong tiếng anh và cách sử dụng nó

Take on là gì? Các cụm từ liên quan đến take trong tiếng anh và cách sử dụng nó

Take on trong tiếng anh mang rất nhiều ý nghĩa với mỗi lĩnh vực sử dụng khác nhau. Vậy Take on là gì? Các cụm từ liên quan đến take trong tiếng anh và cách sử dụng nó

Trước tiên, tìm hiểu về “Take là gì” :

• To take /teik/: ý nghĩa cơ bản nhất của “take” là mang, cầm, lấy, đem…

I like this book. Can I take it?

Tôi thích cuốn sách này. Tôi có thể lấy nó không?
Khi sử dụng “Take” trong câu thì cần xem xét trong từng ngữ cảnh cụ thể, để chia động từ cho phù hợp.

Trước tiên, tìm hiểu về “Take là gì” :

Bảng động từ bất quy tắc: Take- Took- Taken

Take on nghĩa là gì trong tiếng anh?

Còn Take on có nghĩa như thế nào:

 1. Take on someone/something:

- fight or compete against someone or something: để chiến đấu hoặc cạnh tranh chống lại ai đó hoặc một cái gì đó

Example:

 • I’ll take you on in a game of chess.

          Tôi sẽ đấu với bạn ván cờ vua.

 • You have to be brave to take on a big corporation in court.

          Bạn phải dũng cảm để chống lại một tập đoàn  lớn tại tòa án.

2. Take sth on:

 • “take sth on”

 • C1: to accept a particular job or responsibility

Example:

 • She took too much on and made herself ill.

           Cô ấy đã lấy quá nhiều và làm cho mình bị bệnh.

 • She has taken on far too much work.

           Cô ấy đã đảm nhận quá nhiều công việc.

 • You can't take on responsibility for the whole event.

           Bạn không thể chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự kiện

 • “take sth on”

 • trong tiếng Anh Doanh Nghiệp: accept a particular job or responsibility:

Example:

 • These new demands may be hard for traditional managers to take on.

           Những nhu cầu mới này có thể khó cho các nhà quản lý truyền thống đảm nhận.

 • Do you have time to take on a new project?

      Bạn có đủ thời gian đảm nhận dự án mới này không?

3. Take sb on:

to employ someone: để tuyển dụng một ai đó:

Take on nghĩa là gì trong tiếng anh?

Example:

 • The council has had to TAKE ON twenty extra employees to handle their increased workload.

          Hội đồng vừa phải tuyển thêm hai mươi nhận viên để giải quyết vụ tăng ca việc.

 • We’re not taking on any new staff at the moment.

           Chúng tôi không muốn nói đến chuyện tuyển nhân viên mới ngay lúc này.

Có cụm từ  liên quan bạn nên biết:

take sb up on sth : đề xuất mà ai đó đưa ra không dồng ý với ai về diều người đó vừa nói và yêu cầu người đó giải thích / mang nghĩa chấp nhận lời
Ex:  Can I take you up on two points in your talk?

Ngoài “Take on” một số CẤU TRÚC ĐI VỚI "TAKE" bạn nên biết:

 • Take up

 • to begin or start a new hobby: bắt đầu một thói quen mới

Example : He took up jogging after his doctor advised him to get some exercise.

Anh đã bắt đầu chạy bộ sau khi bác sĩ khuyên anh ta nên tập thể dục

 • Take out:

- loại bỏ

Example:He took the onion out of the sandwich because he doesn’t like it.

Anh ta loại bỏ hành ra khỏi bánh sandwich vì anh ta không thích nó.

– hẹn hò với ai đó

Example:Where is he taking you out? – We’re going to that new restaurant on Woodward street.

Cậu ấy định hẹn đó với bạn ở đâu? – Chúng mình sẽ đến ở nhà hàng mới khai trương ở trên đường Woodward.

 • Take after  

 • To have a similar character or personality to a family member: giống ai đó về ngoại hình hoặc tính cách trong gia đình

Example : He took after his father

Anh ta trông giống bố của anh ta

 • Take off

– Cất cánh

Example:When does the plane take off?

Khi nào máy bay cất cánh vậy?

– Trở nên phổ biến hoặc nổi tiếng

That new song by Samantha Star has really taken off in the charts.

Ca khúc mới đó do Samantha Star thể hiện thực sự nổi tiếng trong các bảng xếp hạng.

– Rời một địa điểm nhanh chóng

Example:Sorry, but I have to take off now since my partner is waiting for me at the restaurant.

Xin lỗi, nhưng mình phải rời đi bây giờ vì đối tác của mình đang đợi ở nhà hàng.

 • Take it easy: Đơn giản hóa đi/bỏ qua đi/nghỉ ngơi.

Example : Bruce decided to take it easy this weekend and put off working on the house.

Bruce quyết định nghỉ ngơi vào tuần này và hoãn lại mọi công việc của gia đình

Take it easy

 • Take the lead in doing something: Đi đầu trong việc gì

Example :He always takes the lead in solving problems.

Anh ấy luôn đi đầu trong việc giải quyết các vấn đề

 • Take something for granted: Coi cái gì là đương nhiên.

Example: We take so many things for granted in this country – like having hot water whenever we need it.

Chúng ta coi rất nhiều thử ở đất nước này là đương lên ví như có nước nóng bất cứ khi nào chúng ta cần

Bạn đã hiểu rõ hơn về “Take on” hay về một số cụm từ của “Take” rồi chứ. Vậy thì cùng làm một số bài tập tự luyện dưới đây nhé
1. I'll take it ….. if nobody else will do it. Nobody wanted to take ….. Mrs. Franklin, but it had to be done.

2.I think we could take you …. as an assistant editor, but it doesn't pay very well.

3.Mark is so hot-headed. He takes …. his father.

4.We are calling for government action to improve the take …. of state benefits.

5.I’ll take you ….. in a game of chess.

6.They took ….. every detail to tell their friends about it later.

7. He had to take …... a loan to pay his taxes.

8.Several families took ….. foreign students.

9.I took it ….  that I would find the perfect job.

10.I’m not very good at golf – I only took it ... recently.

Thực hành bài tập là một trong các cách bạn dễ học hơn đấy, bạn có thể tìm thêm nhiều ví dụ nữa nhé.

Trong tiếng Anh, take là 1 từ vựng rất đa nghĩa, chỉ cần kết hợp với một từ nào đó, bạn đã có ngay một nghĩa khác, bạn càng nhớ được nhiều thì việc ứng dụng trong bài tập hết sức dễ dàng đấy. Cố gắng học tập chăm chỉ nhé!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bài viết <3