Thuế môn bài là gì? Hướng dẫn cách nộp thuế môn bài

Thuế môn bài là một thứ mà bất cứ đơn vị hay doanh nghiệp, tổ chức nào cũng cần phải biết tới. Vậy thực chất thuế môn bài là gì? Cách nộp thuế môn bài như nào? 
Bạn nào giúp mình giải đáp những câu hỏi trên với ạ.

Thuế môn bài là gì? Hướng dẫn cách nộp thuế môn bài


 

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu. Thuế môn bài thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh môn bài. Những đối tượng quan tâm đến thuế môn bài là các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. 
Thuế môn bài được thu hàng năm. Thuế môn bài được thu tùy theo các mức bậc khác nhau. Mức bậc này được tính dựa vào số vốn doanh nghiệp hay hộ kinh doanh đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh năm trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy theo từng quốc gia và từng địa phương.

Thuế môn bài là gì

Thuế môn bài bao gồm những loại thuế nào?

Thuế trực thu

Đây là loại thuế liên quan đến khoản tiền kiếm được do sức lao động, tiền thu được từ cổ phiếu hoặc lãi suất, tiền cho thuê tài sản mà mỗi cá nhân phải đóng. Còn các doanh nghiệp nộp thuế lợi tức được tính dựa trên mức lợi nhuận có thể bị đánh thuế của họ sau khi đã trừ đi những khoản tiền chi phí. Các doanh nghiệp cũng đại diện cho những nhân viên làm ở cho doanh nghiệp họ nộp tiền đóng góp vào bảo hiểm ý tế.

Thuế gián thu

Đây là loại thuế liên quan đến việc tiêu thụ dịch vụ và hàng hóa. Nguồn thu quan trọng nhất của thuế gián thu là thuế giá trị gia tăng, gọi là VAT (Value Added Tax). Với các đối tượng là người tiêu dùng thì VAT được thu ở những giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất). Trên thực tế, đây là loại thuế đánh vào hàng bán (điều này khác với thuế tiêu thụ được thu vào điểm ván hàng cuối cùng).

Thuế định ngạch

Đây là loại thuế đánh một lượng cố định vào tất cả các đối tượng thu của sắc thuế. Gỉa sử nư thuế cầu đường hay lệ phí sử dụng dịch vụ ở sân bay...

Các mức thuế, bậc thuế môn bài phải đóng cho năm 2019 được tính như thế nào?

Đối với những doanh nghiệp được thành lập từ 2018 đổ về trước và những doanh nghiệp được thành lập trong khoảng thời gian từ 1/1/2019 đến 30/6/2018 thì thuế môn bài phải nộp là như sau:

+ Những doanh nghiệp hoặc tổ chức có vốn điều lệ hay vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì phải đóng lệ phí môn bài là 3.000.000 VND/năm.

+ Những doanh nghiệp hay tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng thì phải đóng 2.000.000 VND/ năm.

+ Những chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức phí môn bài phải đóng là 1.000.000/năm.

Đối với doanh nghiệp có thời gian thành lập từ ngày 1/7/2019 đến 31/12/2019, thì số tiền phải đóng thuế môn bài như sau

+ Những doanh nghiệp hoặc tổ chức có vốn điều lệ hay vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì phải đóng lệ phí môn bài là 1.500.00 VND/năm.

+ Những doanh nghiệp hay tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng thì phải đóng 1.000.000 VND/ năm.

+ Những chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức phí môn bài phải đóng là 500.000/năm.

Bạn cần lưu ý rằng ngày tính thuế môn bài còn phụ thuộc vào ngày cấp giấy phép và ngày hoạt động của từng doanh nghiệp hay tổ chức. Ngày tính thuế môn bài là ngày được cấp giấy phép kinh doanh chứ không phải ngày tổ chức hay doanh nghiệp đó hoạt động.

Thuế môn bài là gì

Hình thức và cách thức nộp thuế môn bài là như thế nào?

Có 2 hình thức để nộp thuế môn bài:

+ Nộp bằng tiền mặt vào kho bạc nhà nước của quận tại ngân hàng Vietin Bank.

+ Nộp thuế bằng chuyển tiền điện tử. Số tiền này được lấy từ tài khoản ngân hàng của công ty. Đối với cách nộp này thì yêu cầu có chữ kỹ số của doanh nghiệp hay tổ chức.

Trong thời kỳ hiện nay, các chi cục thuế đều yêu cầu nộp thuế bằng chuyển tiền điện tử thông qua chữ ký số. Khi đó, thuế mới giải quyết hồ sơ khai thuế. Vì thế, các doanh nghiệp hay tổ chức kinh doanh hiện nay bắt buộc phải có chữ ký số.

Thời gian nộp phí môn bài là khi nào?

Đối với các doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập từ 2018 trở về trước thì hạn nộp phí thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/1/2019. Nếu quá thời gian này thì lãi suất được tính là  0.03%/ngày.

Đối với các doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập trong năm 2019 thì hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng có trong thời gian nộp tờ khai lệ phí.

Hy vọng bài viết này mang đến cho bạn những thông tin hữu ích về thuế môn bài.