Tư cách pháp nhân là gì và điều kiện cho tư cách pháp nhân

Với những người làm trong doanh nghiệp, tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp và những luật lệ, yêu cầu áp dụng đối với doanh nghiệp thì Tư cách pháp nhân có lẽ là một khái niệm không quá mới mẻ. Nhiều người vẫn hay thắc mắc, với những doanh nghiệp nào thì được cấp tư cách pháp nhân? Vậy Tư cách pháp nhân là gì và điều kiện cho tư cách pháp nhân

Tư cách pháp nhân là gì

Bài viết sau đây sẽ lý giải tư cách pháp nhân là gì và các vấn đề liên quan đến nó.

Tư cách pháp nhân là gì?

Trước hết, chúng ta cần hiểu pháp nhân là gì? Pháp nhân là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, … theo quy định của pháp luật. Đây là một khái niệm trong luật học dùng để phân biệt với thể nhân (cá nhân).
Vậy, tư cách pháp nhân là gì? Tư cách pháp nhân là tư cách pháp lý được Nhà nước công nhận cho một tổ chức (nhóm người) có khả năng tồn tại, hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tư cách pháp nhân là gì?

Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp là gì?

Điều kiện cho tư cách pháp nhân của doanh nghiệp

Được thành lập hợp pháp: điều kiện đầu tiên chính là phải được thành lập hợp pháp. Sứ mệnh, hình thức kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật nước Việt Nam. Phải đảm bảo: doanh nghiệp được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền, cho phép thành lập, được công nhận hoặc đăng ký là được thành lập.

Cơ cấu tổ chức chặt chẽ: ở đây, doanh nghiệp được thành lập phải có chức năng, mục đích, tầm nhìn cụ thể. Cơ cấu bộ máy hoạt động phải được đảm bảo theo một thể thống nhất để duy trì, vận hành hoạt động hiệu quả nhất có thể. Cụ thể, điều này được biểu hiện: nhân sự, nguồn lực sắp xếp ở các phòng, các chức năng hợp lý, …
… và quy định cho từng bộ phận đó chức năng, nhiệm vụ cụ thể trong Điều lệ.
Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó:
Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập

Các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân

Như vậy, tư cách pháp nhân của doanh nghiệp không chỉ là tư cách pháp lý của một tổ chức, doanh nghiệp mà nó còn ảnh hưởng đến việc bạn chọn loại hình doanh nghiệp nào để thành lập. Hay bạn quan tâm hơn chính là chế độ chịu trách nhiệm của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.

Các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần (theo Luật doanh nghiệp 2014). Đặc biệt, kiểu doanh nghiệp duy nhất không có tư cách pháp nhân là doanh nghiệp tư nhân.

Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp là gì?

Sự khác nhau giữa doanh nghiệp có và không có tư cách pháp nhân

Chế độ chịu trách nhiệm

Tư cách pháp nhân ảnh hưởng đến chế độ chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp có tư cách pháp nhân: Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn, tức là chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp vào doanh nghiệp (trừ trường hợp thành viên hợp danh của công ty hợp danh, có thể phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty, nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải nợ).

Đối với doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân: Điển hình của loại doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân là doanh nghiệp tư nhân. Trong trường hợp này, doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản (không chỉ của doanh nghiệp mà còn bằng toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp). Chính điều này làm nên sự đặc biệt của doanh nghiệp tư nhân

Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân bạn có thể có mức rủi ro cao (do chế độ trách nhiệm vô hạn), nhưng lại có được sự tin tưởng cao hơn từ phía khách hàng.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ chức của họ phức tạp hơn và được luật quy định nhiều hơn.

Tư cách pháp nhân tiếng anh là gì?

Trong tiếng anh, từ tư cách pháp nhân có nhiều cách để diễn tả.
Theo chuyên ngành luật thì tư cách pháp nhân tiếng anh là: incorporated
Bên cạnh đó, theo kinh tế thì còn có các cách diễn tả như:

  • legal standing
  • corporate capacity
  • juridical personality
  • legal entity, legal representative (pháp nhân)