Module là gì? Ba Module trong bài thi IC3 là gì?

Nếu như ngày trước, Module có lẽ là từ những người theo công nghệ mới biết. Nhưng hiện nay, nhiều người đã biết tới khi nhiều trường đại học yêu cầu có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc chứng chỉ IC3 cấp quốc tế mới đủ điều kiện ra trường. Nhiều người chọn thi chứng chỉ tin học văn phòng để ra trường vì họ cho rằng chứng chỉ tin học văn phòng dễ qua hơn. Mình thì đang phân vân không biết nên thi chứng chỉ tin học văn phòng hay IC3 nữa.
Mọi người có thể giải thích rõ cho em hiểu Module là gì và ba Module trong bài thi IC3 gồm những gì với! Help!

 

Module là gì? Ba Module trong bài thi IC3 là gì?


 

Module là gì?

Module được biết tới là một đơn vị dùng để cấu thành nên tổng thể. Mỗi Module đều giữ một chức năng nhất định nhằm hoàn thiện tổng thể. Module là một thành phần phần mềm hoặc một phần của chương trình chứa đựng một hoặc nhiều thói quen. Ví dụ mỗi ứng dụng phần mềm cấp doanh nghiệp có thể chứa nhiều Module khác nhau, trong đó mỗi Module dùng để phục vụ các hoạt động kinh doanh riêng biệt.

module là gì

Ý nghĩa của Module theo từng lĩnh vực

Lập trình tạo ra và cũng có thể gỡ bỏ. Một trang web có nhiều module khác nhau như Module để tìm kiếm, Module làm Logo, Module chứa Menu, Module giống như bản đồ, Module trình diễn các hiệu ứng ảnh.

+ Thuật ngữ Module trong dạy học có chức năng là một đơn vị, một chương trình dạy học tương đối độc lập. Module dạy học được cấu trúc một cách đặc biệt với mục đích phục vụ người học. Module dạy học có chứa đựng cả mục tiêu dạy học và hệ thống các công cụ dùng để đánh giá kết quả lĩnh hội. Chúng được gắn bó chặt chẽ với nhau tạo thành một thể hoàn chỉnh.

+ Thuật ngữ Module trong kiến trúc – xây dựng có chức năng là một đơn vị quy ước dùng để điều hợp kích thước ở bộ phận kết cấu và kiến trúc với nhau.

Tất cả nhằm mục đích để các bộ phận này có thể trao đổi và phối hợp lẫn nhau. Điều hợp kích thước nhằm chọn lựa chính xác những loại kích thước điển hình đồng thời hạn chế trong xây dựng thông qua mục đích thống nhất hóa, nhằm giảm chế số kiểu kích thước.

+ Thuật ngữ Module trong lĩnh vực điện tử. Nó là nơi tập hợp các linh kiện điện tử trên một bo mạch và thực hiện một chức năng nhât định. Ví dụ Module Relay 12v, Module Wifi,... (Xem thêm WPS Wifi là gì )

+ Thuật ngữ Module trong tin học đóng vai trò là thành phần giữa một nhiệm vụ cụ thể trong một phần mềm, máy tính hoặc một hệ thống cụ thể. 

module là gì

Các Module cơ bản trong bài thi IC3

Hiện nay Module được nhắc tới nhiều trong phần thi chứng chỉ tin học IC3 – cấp quốc tế. Trong mỗi bài thi IC3 thường có chứa những Module nào?

+ Module 1 : ở Module này là chứa đựng những câu hỏi tin học liên quan đến máy tính căn bản (Computing Fundamentals). Module 1 có 45 câu với điểm đạt từ 650 – 1000 điểm.

+ Module 2 : Module có chứa các ứng dụng chủ chốt (Key Applications). Trong phần Module bao gồm các phần câu hỏi tin học liên quan đến các chức năng chương trình chung của máy tính, phần mềm Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Module 2 có 43 câu với số điểm đạt từ 720 -1000 điểm.

+ Module 3 : Module này có nội dung liên quan đến cuộc sống trực tuyến (Living Online). Module 3 có chứa các nội dung về mạng, Internet, Thư điện tử, Sử dụng Internet, Tác động của kết nối giữa máy tính, Internet và xã hội. Module 3 có 45 câu hỏi với số điểm đạt dao động từ 620 – 1000 điểm.

Trải qua 3 Module trong phần thi chứng chỉ IC3 này với số điểm Module 1 từ 650 trở lên, Module 2 từ 720 trở lên, Module từ 620 điểm trở lên là bạn đã có chứng chỉ IC3 rồi đó. 

Hy vọng bài viết này sẽ đem đến cho các bạn nhiều thông tin bổ ích về Module và các Module có trong phần thi chứng chỉ tin học IC3 cấp quốc tế.