Phenyl axetilen: Định nghĩa, Tính chất và Ứng dụng

Tính chất của nhóm vòng phenyl là gì? Phenyl axetilen là chất gì? Các tính chất, đặc điểm, ứng dụng của phenyl axetilen? Cùng tìm hiểu với Wikihoidap.org trong bài viết dưới đây nhé!

Phenyl axetilen là gì?

Phenylacetylene là một hydrocarbon ankin chứa một nhóm phenyl. Nó tồn tại dưới dạng chất lỏng không màu, nhớt.

Trong nghiên cứu, đôi khi nó được sử dụng như một chất tương tự cho axetilen là một chất lỏng, nó dễ xử lý hơn khí axetylen.

Công thức phân tử

C8H6

Tính chất hóa học của phenyl axetat

Tác dụng với oxi

2C8H6 + 19O2 → 16CO2 + 6H2O

Tác dụng với nước

10C8H6 + 160H2O → 80CO2 + 19H2O

Tác dụng với AgNO3

AgNO3 + C8H6 → AgC8H5 + HNO3

Tác dụng với Br2

C8H6 + 3Br2 → 4C2HBr + 2HBr

C8H6 + 2Br2 → C8H6Br4

Tác dụng với NaNH2

C8H6 + 2NaNH2 → C8H4Na + NaNH3 + NH3

Tác dụng với KMnO4 và H2SO4

35C8H6 + 26KMnO4 + 39H2SO4 → 40C7H6O2 + 24H2O + 13K2SO4 + 26MnSO4

5C8H6 + 38KMnO4 + 57H2SO4 → 40CO2 + 72H2O + 19K2SO4 + 38MnSO4

Tác dụng với KMnO4 và nước

3C8H6 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C8H6(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

Các phản ứng đặc trưng khác:

Phenylaxetylen có thể được khử (hydro hóa) bởi hydro trên chất xúc tác Lindlar để tạo ra styren.

Việc chọn chất xúc tác rhodium dẫn đến quá trình cyclotrimer hóa tạo ra cả hai loại đồng phân 1,2,4- và 1,3,5- cùng với số lượng đáng kể các sản phẩm dimer enyne acyclic:

Phenylaxetylen trải qua một phản ứng hydrat hóa, được xúc tác bởi vàng (III) hoặc thủy ngân (II), để tạo ra acetophenone.