Wiki Khoa Học

Cảm biến áp suất và đồng hồ áp suất thường có các đơn vị áp suất là bar , Kg/cm2 , psi , Kpa … Tất cả các đơn vị này đều có thể chuyển đổi đơn vị áp suất qua tương đương nhau . Mỗi khu vực sử dụng một đơn vị áp suất khác nhau. Châu Á như Nhật thì dùng Kpa , Mpa , Pa…

Ngôn ngữ lập trình tư duy NLP là gì? Có tác dụng vào những lĩnh vực nào trong cuộc sống của chúng ta. Vậy Nlp là gì? Tìm hiểu tổng quan về ngôn ngữ lập trình tư duy NLP …

Ngày nay, hàng loạt các công ty bao gồm cả các công ty Việt Nam lẫn quốc tế đã áp dụng những hoạt động mang tên Kaizen để cải tiến năng lực hoạt động cũng như lấy chúng là nền tảng của sự phát triển. Vậy hệ thống Kaizen là gì và có những lợi ích nào từ việc áp dụng kaizen?…

  • 1
  • 2 (current)