Nghĩa của từ as well as? Cách dùng as well as trong tiếng anh?

Vậy nghĩ của as well as là gì? Sử dụng as well as trong Tiếng Anh một cách hiệu quả? Ý nghĩa của as well as.

Nghĩa của từ as well as? Cách dùng as well as trong tiếng anh?

Nghĩa của as well as?

as well as là một thành ngữ trong Tiếng Anh
as well as có nghĩa là: như, cũng như, chẳng khác gì, và.
Chức năng và vị trí của as well as trong Tiếng Anh
Chức năng: Dùng để lặp lại khi người đó muốn điều gì đó như trước mà ko lặp lại ở sau.
Vị trí: có thể đứng ở mọi vị trí tròn câu.

Nghĩa của as well as?

Cách dùng as well as trong Tiếng Anh.

Dùng để liệt kê: As well as = Not only…. But also
Công thức này dùng để miêu tả và nói về một người hoặc vật.
Ex: He is handsome as well as intelligent = He is not only handsome but also intelligent.
Note: Cấu trúc as well as dùng để sử dụng cho bài viết lại câu mà nghĩa của nó không đổi.

Kết hợp với động từ “ing”
Ex: She hurt her arm, as well as breaking her leg.
Những kiến thức thông thường và phổ biến nhất khi học cấu trúc và cách dùng as well as trong Tiếng Anh. Bạn phải hiểu rõ và ghi nhớ chắc chắn về cách dùng này mới có thể phân biệt dễ hơn và ghi nhớ các phần khác.

Kết hợp với động từ nguyên thể: As well as +Vinf…
Nếu động từ chính ở dạng nguyên mẫu thì chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu không “to” đi sau “as well as”. Đây là một phần rất quan trọng trong cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh mà bạn phải ghi nhớ thật kỹ.
Ex: They get up early as well as go to work.

Dùng để nối câu (Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ):
Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh sẽ được dùng thế nào nếu trong câu có tới 2 chủ ngữ?

Cách dùng as well as trong Tiếng Anh.

S1 as well as S2 + V chia theo S1…
Động từ trong câu được chia theo chủ ngữ đầu trong câu, nếu chủ ngữ là số ít thì động từ theo sau nó cũng chia tương ứng.
Ex: Tra as well as Hoa, was delighted to hear the news.
     (Tra cũng như Hoa, đã rất vui mừng khi nghe tin này)
Note: Đây không phải là một cấu trúc phổ biến. Trong trường hợp này nên để as well as sau mệnh đề chính. Và nếu chủ ngữ trong câu là đại từ thì as well as luôn được đứng sau mệnh đề chính.
Ex: Hoa was delighted to hear the news as well as Trang.
(Hoa đã rất vui mừng khi nghe thông tin này cũng giống như Ann.)
Dưới đây là những chia sẻ giúp các bạn hiểu hơn về as well as trong Tiếng Anh. Chúc các bạn học Tiếng Anh t���t.