Marketing

Trình bày và phân tích các kiểu chiến lược định giá.…

Phân tích các loại trung gian và vai trò của trong kênh phân phối. Cho ví dụ thực tiễn minh hoạ.…

Cùng wikihoidap.org tìm câu hỏi cho câu: "Sản phẩm gồm các cấp độ nào? Phân biệt các cấp độ của sản phẩm có mục đích gì? Cho ví dụ minh hoạ?"…

Cùng Wikihoidap.org tìm hiểu câu trả lòi cho câu hỏi: "Phân tích ưu nhược điểm của các phương tiện quảng cáo?" nhé…

Trình bày chính sách giá hớt váng và phân tích các điều kiện áp dụng nó. Cho một ví dụ minh hoạ.…

Phân đoạn thị trường là gì? Nêu ý nghĩa của việc phân đoạn thị trường? Cho 4 ví dụ về việc phân đoạn thị trường người tiêu dùng theo các cơ sở địa lý, nhân khẩu, tâm lý và hành vi tiêu dùng.…

Văn hóa ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng như thế nào? Cho ví dụ minh hoạ.…

Nhiều bạn học môn marketing căn bản đang thắc mắc câu hỏi rằng: "Mối quan hệ của chức năng Marketing với các chức năng khác trong doanh nghiệp". Hôm nay Wikihoidap.org sẽ thông não cho các bạn câu hỏi này nhé…